Prix Madeleine Margot


Laureaten 2017 / 2018

Ruimte scheppen én mensen verbinden, dat betekende muziek voor de in Zwitserland geboren Madeleine Margot (1902-1997). De in Den Haag gevestigde pianiste liet haar vermogen na aan de société Gavigniès om daarmee het muziekleven te bevorderen. Nu dit fonds twintig jaar bestaat, roept het een prijs in het leven om uitzonderlijke musici in staat te stellen hun dromen te realiseren: de Prix Madeleine Margot. Gelouterde kunstenaars, musici die het klappen van de zweep kennen en idealen hebben, worden uitgenodigd een plan in te dienen voor het verwezenlijken van een lang gekoesterde wens. Deze aanmoedigingsprijs voor bewezen kunstenaarschap honoreert de musicus die grenzen overschrijdt en mensen verbindt.

De Prix Madeleine Margot wordt met ingang van 2017 jaarlijks toegekend door de société Gavigniès. Aan de prijs is een bedrag van € 50.000 verbonden.

De Prix Madeleine Margot kan jaarlijks worden verleend aan een individueel musicus of een instelling die een musicus vertegenwoordigt om een uitzonderlijk en onderscheidend project uit te voeren. De prijs wordt alleen toegekend indien de laureaat daarmee een zichtbaar (te bezoeken) of tastbaar (concreet) werk van uitzonderlijke kwaliteit kan realiseren.

De uitvoering van dat werk dient in een plan te zijn omschreven, voorzien van een sluitende begroting en een uitgewerkte beschrijving van de presentatie ervan aan het publiek. Aanvragen voor het verkrijgen van de prijs of voordrachten voor het toekennen daarvan kunnen jaarlijks worden ingediend voor 15 oktober. De bekendmaking van het toekennen van de Prix Madeleine Margot vindt plaats in mei van het daaropvolgende jaar.

De société Gavigniès beoogt met het uitreiken van de Prix Madeleine Margot een belangrijke impuls te geven aan het muziekleven. De prijs genereert aandacht, heeft bij voorkeur een vliegwielfunctie en faciliteert projecten die zonder deze vorm van ondersteuning moeilijk of niet van de grond komen.

Het bestuur van de société Gavigniès beslist over de toekenning van de prijs en laat zich daarbij leiden door de doeleinden van de stichting: het bevorderen van muziekeducatie, het behouden en ontsluiten van cultureel erfgoed, de ondersteuning van het Nederlands muziekleven en het bestendigen van de rol van Nederland als een gastvrij land voor musici uit het buitenland.