PuntComp

Onder de noemer puntComp lanceerde de société Gavigniès in 1998 een nieuw initiatief ter stimulering en ontwikkeling van de muziekeducatie in Nederland. Er werden programma's ontwikkeld en trainingen georganiseerd voor professionele musici die zich willen inzetten voor uiteenlopende vormen van niet-formeel muziekonderwijs. Inspanningen die een belangrijke aanvulling zijn gebleken op het reguliere muziekonderwijs in Nederland, dat door bezuinigingen en veranderende maatschappelijke omstandigheden behoefte heeft aan extra impulsen. In het puntComp programma werken de belangrijkste podia in Nederland die educatieve programma's aanbieden, samen met symfonieorkesten, ensembles en musici met een zelfstandige praktijk als leider van zogeheten creative workshops. Naast het aanbieden van trainingen wordt er in het kader van puntComp onderzoek gedaan naar deelgebieden van deze praktijk.