Prix Madeleine Margot 2018 toegekend aan Peppie Wiersma

50.000 euro voor artistiek brein achter LUDWIG

De Prix Madeleine Margot 2018 is door de société Gavigniès toegekend aan Peppie Wiersma. Zij ontvangt de prijs onder meer voor haar persoonlijke verdiensten als uitvoerend musicus en voor de wijze waarop zij invulling geeft aan haar werk als artistiek directeur van het mede door haar opgerichte collectief LUDWIG. Aan de oeuvreprijs is een geldbedrag van € 50.000 verbonden. De uitreiking vindt plaats op dinsdag 16 oktober in Paradiso, voorafgaand aan de première van PastPresentFuture, een nieuw en door Wiersma bedacht en ontwikkeld LUDWIG-project.

‘Met LUDWIG herijkt Wiersma de definitie van een orkest. Het collectief verbindt uitvoeringen van symfonisch en hedendaags repertoire op het hoogste niveau, snijdt actuele thema’s aan en bereikt daarmee nieuwe publieksgroepen’, aldus het juryrapport. ‘Wiersma bezit het talent om uitzonderlijke musici samen te brengen en te inspireren om haar ideeën te realiseren. Zij verbindt en legt bijzondere verbanden bloot.’ Begin dit jaar won LUDWIG een Grammy Award met de cd Crazy Girl Crazy, die het collectief samen met Barbara Hannigan uitbracht.

Peppie Wiersma is tevens artistiek leider van het multidisciplinaire festival Nacht van Electra in Groningen. Als slagwerker heeft zij haar sporen verdiend bij onder meer het Radio Kamer Orkest, de Radio Kamer Filharmonie en het Asko Ensemble.  

Over de prijs
De Prix Madeleine Margot wordt met ingang van 2017 jaarlijks toegekend. De in Zwitserland geboren Madeleine Margot (1902-1997) woonde nagenoeg haar hele leven in Den Haag. De welgestelde pianiste liet haar haar vermogen na aan de société Gavigniès om daarmee het muziekleven te bevorderen. De Prix Madeleine Margot is in het leven geroepen om uitzonderlijke musici in staat te stellen hun dromen te realiseren. Het is een aanmoedigingsprijs voor bewezen kunstenaarschap en honoreert de musicus die grenzen overschrijdt en mensen verbindt.